Dieke de Vries

Dieke de Vries

Dieke de Vries

Geestelijk verzorger

Wie ben ik

Mijn naam is Dieke de Vries. Naast mijn Praktijk voor Levensbegeleiding ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb inmiddels 24 jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij vragen over de zin van hun/het leven.

Wat bied ik

Samen met u wil ik vanuit uw levensverhaal en uw visie op het leven op zoek gaan naar úw antwoorden op úw vragen. Dit kan door middel van een gesprek met mij, het schrijven van brieven, het maken van een familieopstelling, door samen te wandelen of door middel van andere vormen en instrumenten. In overleg met u kunnen we bepalen wat voor u het beste werkt.

Hoe werk ik

Ik werk vanuit het geloof dat ieder mens kracht in zichzelf heeft. Soms staan we hiermee in contact, soms ook niet. Dan is het fijn als er iemand is die met ons meekijkt hoe dit weer hersteld kan worden. Ik ben van huis uit protestants christelijk, maar sta open voor iedere levensbeschouwing, gelovig of niet gelovig.

Telefoon: 06 3966 3499
E-mail: d.devries@gvthuis.nl

Voor mensen met een vraag