Links en achtergrond

Het NvL hanteert een open lidmaatschap via een toetredingsprocedure. Een harde eis dat de uitvoerende geestelijk verzorger/begeleider thuis een geldige SKGV-registratie heeft. De overige voorwaarden staan in de ledenovereenkomst.

Op dit moment laat het NvL geen nieuwe leden toe, omdat de maximale spreiding momenteel is bereikt. Zodra er opnieuw behoefte is aan nieuwe leden (uitvoerende geestelijke verzorgers/begeleiders) dan zal dat op deze website kenbaar gemaakt worden en/of via de beroepsvereniging VGVZ.

Voor mensen met een levensvraag