Organisatie

Wie zijn wij?

Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA (NvL) voert de Rijks-subsidieregeling ‘geestelijke verzorging-thuis’ uit. Het NvL is onderdeel van een dekkend netwerk van geestelijke verzorging-thuis (gv-thuis) door heel Nederland. De regeling bekostigt:

  • consulten,
  • deelname aan een MDO,
  • het verzorgen van scholing.

Het NvL werkt samen met Coöperatie Dichtbij die momenteel de financiën behartigt.

Het NvL is een coöperatie, waarvan de leden de uitvoering van gv-thuis verzorgen. De leden zijn tevens eigenaar van de coöperatie. De filosofie van NvL is dat we het primaire proces – de directe uitvoering van en door gv’ers – ondersteunen. Het NvL wil de eigen beroepsverantwoordelijkheid van de gv’er maximaal ondersteunen. Daarom is gekozen voor een coöperatie. NvL denkt dat dit het beste past bij de eigen verantwoordelijkheid van de professional en de beroepsgroep.

Het organisatiemodel van NvL richt zich op het faciliteren van de uitvoering en het bewaken van de kwaliteit. De uitvoering en het onderhouden/verbeteren van de kwaliteit van geestelijke verzorging is de eigen verantwoordelijkheid van de gv’er en de beroepsgroep. Je kunt dit terugvinden in het visie-document en het kwaliteitsdocument.

Wie kunnen er meedoen?

De uitvoering van gv-thuis staat in principe open voor iedereen, ongeacht in loondienst of als vrijgevestigde. Het NvL hanteert een toetredingsbeleid dat rekening houdt met voldoende spreiding van gv’ers over de regio’s. Een van de belangrijkste vereisten voor toetreding is een geldige SKGV-registratie. Daarnaast stelt het NvL nog aanvullende eisen, waaronder instemming met de eigen gedragscode. De leden van het NvL werken volgens het visie-document en het kwaliteitsdocument. De leden zijn daarop aanspreekbaar.

Hoe kun je meedoen?

Het NvL hanteert een open lidmaatschap via een toetredingsprocedure. Een harde eis dat de uitvoerende geestelijk verzorger/begeleider thuis een geldige SKGV-registratie heeft. De overige voorwaarden staan in de ledenovereenkomst.

NB. Op dit moment laat het NvL geen nieuwe leden toe, omdat de maximale spreiding momenteel is bereikt. zodra er opnieuw behoefte is aan nieuwe leden (uitvoerende geestelijke verzorgers/begeleiders) dan zal dat op deze website kenbaar gemaakt worden en/of via de beroepsvereniging VGVZ.

Links en achtergrond >

 

Het NvL werkt nauw samen met geestelijke verzorging aardbevingsgebied, GVA Groningen.

Management

drs. G. (Geert) van der Velde
Directeur
Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA, Groningen & Drenthe-Steenwijkerland

Telefoon: (+31) 6 519 304 64
E-mail: post@gvthuis.nl
Linkedin: www.linkedin.com/in/geertvandervelde

 

Geestelijk verzorgers/begeleiders

Disclaimer

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze webpagina. De informatie is bedoeld als voorlichting en is geen juridische dataset.