Organisatie

Waar gaat het over?

De Netwerken palliatieve zorg (pz) voeren de Rijks-subsidieregeling ‘palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging’ uit. De Netwerken pz Groningen en Drenthe-Steenwijkerland werken daarin samen. De regeling bekostigt:

  • consulten
  • deelname aan een MDO
  • het verzorgen van scholing

van geestelijke verzorging in de thuissituatie (gv-thuis). De penvoerders van de Netwerken pz treden ook op als kassier voor de opzet van gv-thuis.

Onze filosofie is dat we het primaire proces – de directe uitvoering van en door gv’ers – ondersteunen. We willen voorkomen dat we in de beroepsverantwoordelijkheid treden van de gv’er. Wij denken dat dit past bij de eigen verantwoordelijkheid van de professional en de beroepsgroep.

Ons organisatiemodel richt zich op het faciliteren van de uitvoering en het bewaken van de kwaliteit. De uitvoering en het onderhouden/ verbeteren van de kwaliteit van geestelijke verzorging is de eigen verantwoordelijkheid van de gv’er en de beroepsgroep. Je kunt dit terugvinden in het visie-document en het kwaliteitsdocument.

Wie kunnen er meedoen?

De uitvoering van gv-thuis staat open voor iedereen, ongeacht in loondienst of als vrijgevestigde. Wil je in aanmerking komen voor vergoeding van consulten, deelname aan MDO’s en het geven van scholing, dan moet je in het bezit zijn van een geldige SKGV-registratie. En je werkt volgens het visie-document en het kwaliteitsdocument. Je bent daarop aanspreekbaar.

Hoe kun je meedoen?

De Netwerken pz Groningen en Drenthe-Steenwijkerland hanteren een inschrijvingsprocedure, die je toegang geeft tot het declaratieverkeer van gv-thuis. Deze inschrijving staat in principe open voor iedereen. Een harde eis dat de uitvoerende geestelijk verzorger-thuis een geldige SKGV-registratie heeft. De overige voorwaarden staan in de betreffende UEA-formulieren voor Groningen en Drenthe-Steenwijkerland en in de toelichting.

NB. Op dit moment is er een stop op de toelating, vanwege ruim voldoende uitvoerende geestelijk verzorgers-thuis in relatie tot het budget. Je kunt wel inschrijven, maar je wordt na aanmelding op een wachtlijst geplaatst. Dat willen we graag, omdat we daardoor weten hoe groot het aanbod van geestelijk verzorgers-thuis is. Je krijgt dan bericht als er weer budgettaire ruimte is.

Links en achtergrond >

 

Gv-thuis werkt nauw samen met geestelijke verzorging aardbevingsgebied, GVA Groningen.

Projectcoördinatie

drs. G. (Geert) van der Velde
Projectleider geestelijke verzorging-thuis,
Netwerken palliatieve zorg Groningen en Drenthe-Steenwijkerland

Telefoon: (+31) 6 519 304 64
E-mail: post@gvthuis.nl
Linkedin: www.linkedin.com/in/geertvandervelde

Contactpersonen geestelijke verzorging

Disclaimer

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze webpagina. De informatie is bedoeld als voorlichting en is geen juridische dataset.