Timothy Alkema

Timothy

Timothy

Geestelijk verzorger

Wie ben ik

Ik ben Timothy Alkema (1979), ik heb tien jaar in de geestelijk gezondheidszorg gewerkt als trainer / coach en ik ben tien jaar gemeentepredikant geweest. Omzien is de rode draad in mijn loopbaan en levensvisie. Van daaruit verleen ik in mijn Praktijk Omzien nu geestelijke verzorging en pastorale begeleiding.

Wat bied ik

Door omzien kunnen mensen in een relatie zin ervaren. Kort gezegd: er zit zin in zorg! Mensen hebben volgens mij behoefte aan aandacht voor hun levensverhaal en iets voor iemand te zijn of doen. Mensen kunnen tegen levensproblemen aanlopen en met levensvragen rondlopen. Wat mag ik hopen is mogelijk een vraag als iemands situatie verandert door ziekte of iets anders ingrijpends. Als geestelijk verzorger luister ik naar mensen zodat zij weer op verhaal kunnen komen. 

Hoe werk ik

Geestelijke verzorging verleen ik vanuit het model van existentiële zielzorg. Op die manier is er aandacht voor geloofs- en zingevingsvragen, (jo)uw levensverhaal en relaties. Ik heb ruime ervaring in het begeleiding van mensen met verlieservaringen zoals bij ziekte en rouw. Als geestelijk verzorger-thuis kom ik graag bij mensen thuis die chronisch ziek zijn, palliatieve zorg nodig hebben en hun naaste familie. Daarvoor ben ik bereikbaar via onderstaande gegevens:

Telefoon: 06 49219173​
E-mail: t.alkema@gvthuis.nl
Website: praktijkomzien.nl

Voor mensen met een vraag